Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

O bezpečnostní agentuře SIDA s.r.o.

Jsme stabilní a silnou firmou v oblasti komerční bezpečnosti a úklidových služeb, působící na trhu od roku 1994. Základem naší strategie je individuální přístup k zákazníkovi, nabídka reálných služeb za odpovídající ceny. Při návrhu způsobu zabezpečení myslíme vždy na efektivitu námi poskytovaných služeb.

Cílem naší společnosti je dodávka kvalitních služeb, splňující obecně dané a osvědčené standardy. Naši vedoucí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti bezpečnosti majetku a osob a v oblasti úklidových služeb. Zastáváme názor, že jedině poctivou, dlouhodobou a cílevědomou prací při výběru, řízení a kontrole našich pracovníků jsme schopni obhájit své místo na trhu a naplnit požadavky našich zákazníků.

Další významnou možností v rámci námi dodávaných služeb je uplatnění náhradního plnění u větších odběratelů a možnost těchto odběratelů splnit zákonnou podmínku naplnění povinného podílu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Jsme provozně  a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti SIDA s.r.o. věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme provedli interní audit zpracovávání osobních údajů ve firmě SIDA s.r.o. a Analýzu zpracovávání a nakládání s osobními údaji. Na základě auditu a analýzy byly vypracovány Zásady zpracování osobních údajů ve firmě SIDA s.r.o., které slouží k informovanosti všech subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou ve firmě SIDA s.r.o. zpracovávány a dle těchto zásad vypracovali interní Směrnici pro zpracovávání osobních údajů, která je závazná pro všechny dotčené pracovníky společnosti.

Veškeré procesy ve firmě SIDA s.r.o. při zpracovávání osobních údajů byly přizpůsobeny v souladu s Nařízením. Společnost SIDA s.r.o. neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost SIDA s.r.o. nemá povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou k seznámení v sídle firmy SIDA s.r.o. Veškeré záležitosti v oblasti ochrany osobních údajů (včetně uplatnění práv subjektu údajů) je možné vyřídit v pracovní době : osobně v sílde firmy SIDA s.r.o., písemně na adrese sídla firmy, emailem na adrese info@sida.cz. Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů je ředitel společnosti.

Certifikace a členství

  • Společnost SIDA s.r.o. má certifikován (Best Quality) systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.
  • Společnost SIDA s.r.o. je držitelem Osvědčení č. 000678  Národního bezpečnostní úřadu České republiky.
  • Společnost SIDA s.r.o. je členem Hospodářské komory ČR a dodržuje její Etický kodex.
Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463