Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Politika jakosti

Jsme si vědomi, že kvalita služeb poskytovaných společností SIDA s.r.o. v oblasti komerční bezpečnosti a úklidových služeb  je základním předpokladem pro konkurenceschopnost a úspěch naší společnosti. Chceme obstát při naplňování vysokých požadavků na kvalitu dodávaných služeb kladených našimi zákazníky.

Proto vytváříme a uplatňujeme systémový přístup k jakosti svých produktů a služeb v souladu s požadavky norem řady ISO 9001. Hlavní zásadou vrcholového vedení společnosti je zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému jakosti, bez kterého společnost nemůže dlouhodobě obstát v tržních podmínkách. Všichni zaměstnanci si uvědomují, že zavedení QMS a následná spokojenost zákazníka je nezbytností, která je v končeném důsledku výhodná i pro ně.

Více informací

Základem naší činnosti je řádná příprava a realizace zakázky. Prostřednictvím neustálé kontroly kvality dodávaných služeb, zlepšováním používaných postupů, školením a rekvalifikací našich pracovníků, zaváděním moderních metod a technických prostředků do systému dodávek služeb se snažíme předcházet možným vadám v dodávce. Včasné odhalování možných příčin vad, pravidelnými kontrolami a analýzami dosažených výsledků pracujeme na dalším rozvoji našeho systému managementu jakosti.

Cílem vyhlášení  politiky jakosti je zajistit zákazníkům, kteří se setkávají  se službami od nás, plnění požadavků na jakost, jejich bezproblémové provedení a spolehlivost.

Pro naplnění politiky jakosti jsou stanoveny následující strategické cíle:

  • neustálý rozvoj společnosti a posilování pozice na trhu komerční bezpečnosti
  • stálé sledování potřeb zákazníka a okamžitá reakce na jeho požadavky
  • stálý rozvoj lidských zdrojů ve firmě a neustálé zdokonalování jejich profesního růstu
  • využívání nejmodernějších technologií a systémů při ostraze majetku a osob
  • šetrnost k životnímu prostředí v rámci dodávky úklidových služeb

Společnost SIDA s.r.o. má certifikován (Best Quality) systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2016  pro tyto obory činnosti:

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463