Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Kontrola nemocných SIDA s.r.o.

Zákon o nemocenském pojištění stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.

Náhradu mzdy poskytuje zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§192 – 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a event. spory o tuto náhradu.

Vzhledem k tomu, nebude správa sociální zabezpečení ani provádět po tuto dobu kontrolu dodržování léčebného režimu  u zaměstnanců dočasně práce neschopných.

Zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Proto společnost SIDA s.r.o. realizuje projekt „Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců“, který na základě smlouvy a zplnomocnění zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Základní smysl a cíl projektu Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců >>>
Ceník prováděných kontrol >>>
Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463