Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Náhradní plnění SIDA s.r.o.

Tzv. „náhradní plnění“ je způsob jak naplnit ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákonné normy s tímto související, pokud zaměstnavatel není schopen naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svém pracovním poměru a současně nechce platit značně vysoký odvod do státního rozpočtu za takto nenaplněný povinný podíl. 

SIDA s.r.o. – zaměstnavatel na chráněném trhu práce

Od 20.4.2018 má společnost   SIDA s.r.o.  uzavřenou s Úřadem práce písemnou  Dohodu o uznání   zaměstnavatele  za  zaměstnavatele na chráněném trhu  práce dle  § 78 zákona č. 435/2004 Sb.,   zákon  o zaměstnanosti, v platném znění. Z tohoto důvodu může poskytovat výrobky nebo služby pro účel uvedený v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

LIMIT PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ PRO ROK 2018 JE :

91,402.458,- Kč

aktuální volný limit je uveden na stránkách MPSV – seznam dodavatelů náhradního plnění – po vložení našeho IČ: 60697148

6.2.2018

Nahlížení odběratele do evidence náhradního plnění

Aplikační část pro odběratele je zpřístupněna. Odběratel se na portálu zaregistruje a přihlásí se ke svému účtu. Na stránce ENP zažádá o přístup odběratele, vyplní elektronický formulář žádosti a uloží. Pak vytvoří žádost, kterou buď orazítkuje, podepíše a doručí příslušnému pracovišti ÚP nebo zašle datovou schránkou. Úřad práce ověří údaje a odběrateli nastaví na účtu oprávnění pro přístup. Podrobněji viz Návod k aplikaci ENP kapitola 5.

16.1.2018

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění ve zvláštní příloze. Odběratelé tedy, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci. Z tohoto důvodu nebudou dodavatelem vystavována žádná potvrzení, jak tomu bylo v předcházejících letech.

Další informace k elektronické evidenci náhradního plnění jsou na portálu MPSV na adrese:

http://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp/metodicka-podpora

POZOR – další změna v oblasti náhradního plnění od 1.1.2018

Od 1.1.2018 vstupuje v platnost další část novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pro oblast plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením tzv. náhradním plněním jsou pro odběratele náhradního plnění zásadní tyto změny :

  1. od 1.1.2018 dochází ke snížení limitu dodavatele náhradního plnění z 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku za každou osobu se zdravotním postižením na 28 násobek
  2. od 1.1.2018 bude umožněno poskytovat náhradní plnění pouze těm dodavatelům, kteří mají uzavřenou s Úřadem práce ČR dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Společnost SIDA s.r.o. splňuje nové podmínky pro poskytování náhradního plnění s dostatečnou kapacitou limitu náhradního plnění i od 1.1.2018.


Vymezení okruhu osob se zdravotním postižením - §67 >>>
Povinnosti zaměstnavatele - §81 >>>
Možnost naplnění povinného podílu odběrem výrobků nebo služeb >>>

Možnost náhradního plnění od společnosti SIDA s.r.o.

Z následujících rozborů vyplývá, že jestliže zaměstnavatel (zákazník) nemá z provozních důvodů možnost naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením, je pro něj varianta odběru výrobků nebo služeb od společnosti SIDA s.r.o. ideálním řešením. Při započítání možnosti uplatnění náhradního plnění je úspora za odběr  35,7 %.

Vzhledem k tomu, že společnost SIDA s.r.o. zaměstnává jak osoby se zdravotním postižením (splňující však po zdravotní stránce podmínky výkonu vrátní služby – každý zaměstnanec prochází vstupní lékařskou prohlídkou), tak osoby bez zdravotního omezení, vždy lze vhodně kombinovat sestavení směny pro bezporuchové zvládnutí ostrahy objektu. To platí obdobně i pro dodávku úklidových služeb.

Další možnosti náhradního plnění

Jak uplatnit náhradní plnění od společnosti SIDA s.r.o.

Společnost SIDA s.r.o. zaměstnává takové množství osob se zdravotním postižením, které při využití výpočtu, stanoveného v § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, převyšuje objem nyní dodávaných služeb a prodaného zboží.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463