Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Úklidové služby SIDA s.r.o.

Společnost SIDA s.r.o. v rámci komplexnosti dodávek služeb poskytuje zajištění úklidových služeb v průmyslových a obchodních prostorách od roku 1999. Základní úklid v objektech lze rozdělit do dvou základních částí:

Ruční úklid v objektech

Je využíván pro úklidy v kancelářských, provozních, obchodních a obdobných prostor. Úklid všech druhů sociálních zařízení ap. K úklidovým pracem jsou využívány zkušené a prověřené pracovnice. Veškeré náklady spojené s dodávkou služby, včetně nákladů na pořízení úklidových nástrojů a prostředků jsou již zahrnuty v základní ceně úklidu. Ruční úklid lze sjednat jako službu pravidelnou, s četností a rozsahem stanoveným na základě dohody, nebo službu jednorázovou, zejména po rozsáhlých stavebních úpravách či malování v objektu ap.

Strojní úklid v objektech

Je využíván pro úklidy v průmyslových halách a prostorách s větší podlahovou plochou a malou členitostí prostor. K úklidovým pracím jsou využívány zkušené a prověřené pracovnice s patřičnými odbornými znalostmi pro obsluhu průmyslových čistících strojů. Veškeré náklady spojené s dodávkou služby, včetně nákladů na pořízení průmyslových úklidových strojů, nástrojů a prostředků jsou již zahrnuty v základní ceně úklidu. Strojní úklid lze sjednat jako službu pravidelnou, s četností a rozsahem stanoveným na základě dohody, nebo službu jednorázovou. Strojní úklid lze sjednat jako doplněk ručního úklidu v objektu i samostatně.

Obecně dané standardy úklidu
Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463