Objednávka kontroly nemocného zaměstnace SIDA s.r.o.

Pokud máte uzavřenu Smlouvu na provádění kontrol, a byl vám přidělen bezpečnostní kód, můžete přistoupit k vyplnění a odeslání Objednávky kontroly.
 
 
 
 
 
 
Já, níže uvedený oprávněný zástupce zaměstnavatele, objednávám u společnosti SIDA s.r.o. provedení kontroly našeho zaměstnace v době dočasné pracovní neschopnosti, v souladu s uzavřenou Smlouvou a Směrnicí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: