Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Fyzická ostraha objektů, patrolovací služba SIDA s.r.o.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury SIDA s.r.o.

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledá vždy společnost SIDA s.r.o. tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby.

Více podrobností

Mezi hlavní úkoly spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

Strážní služba >>>
Vnitřní a recepční služba >>>
Poštovní služba v areálu >>>
Obsluha podnikové ústředny >>>
Obsluha kotelen a obdobných zařízení >>>
Obchůzkový kontrolní systém >>>
Posílení ostrahy o zásahovou skupinu PCO >>>

Patrolovací služba

Patrolovací služba je nasazována k fyzické ostraze – kontrole objektů tam, kde z hlediska ekonomického a taktického není vhodné použít klasickou fyzickou ostrahu objektu. Služba spočívá v nepravidelných kontrolách objektů členy zásahové skupiny PCO. Při kontrole je zjištěn stav objektu – neporušenost dveří a vstupů, pohyb osob v areálu, kontrola technologických zařízení a plněny další úkoly dle specifikace zákazníkem. Frekvence kontrol je stanovena na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Patrolovací službu je vodné kombinovat s dalšími prvky ostrahy zejména PCO a kamerovým systémem.

V rámci dodávky fyzické ostrahy objektu je SIDA s.r.o. schopna poskytnout tzv. „náhradní plnění“.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463