+420 582 345 463 info@sida.cz

Ostraha vozidel a navigace
SIDA s.r.o.

Bezpečnostní agentura SIDA s.r.o. je certifikovaným smluvním parnerem systému ONI. Zásahová vozidla a dispečink jsou vybaveny unikátní technologií systému ONI sloužící k zjištění napadení střeženého vozidla a jeho dohledání.

Unikátnost systému ONI je mimo jiné i ve způsobu řešení monitorování mobilních objektů pomocí monitorovacího software INETG, který je výjimečnou webovou aplikací, umožňující autorizovaným klientům přístup k jejich datům a zobrazení těchto dat na mapovém podkladu.

”Více

Veškerá data o poloze a stavu vozidel jsou ukládána do databáze a jsou kdykoli k dispozici. Informace o vozidlech tedy můžete využívat v reálném čase, k řízení nějaké události, či je využít pro budoucí kontrolu. Program umožňuje jak aktuální zobrazení vozidla na mapovém podkladu, tak vykreslení starších jízd. Takto propracovaný a uživatelsky nenáročný způsob sledování vozidel nemá v konkurenčních řešeních obdoby. INETG je velmi dobře ovladatelný a přehledný.

Co je nespornou výhodou tohoto systému? Díky webové aplikaci nemusíte vynakládat nemalé finanční prostředky na nákup monitorovacího software, nemusíte mít obavy, že nainstalujete jednu verzi software nelegálně na více počítačů, nemusíte hlídat ani platit upgrade monitorovacího software – to vše za Vás udělá provozovatel systému ONI společnost NAM system a.s. A co víc – monitorovat Vaše mobilní objekty můžete z kteréhokoliv místa na světě (stačí znát přístupové kódy). Nemáte přístup k počítači ? Nevadí k monitoringu Vašich vozidel Vám postačí mobilní telefon!

ONI Sledování vozidel

 

Služba ONI Sledování je určena pro uživatele, kteří chtějí mít dokonalý přehled o aktuální poloze, historii pohybu svých vozidel a chtějí snížit provozní náklady a zjednodušit administrativu.

Služba ONI Sledování je tedy službou určenou převážně k logistickým potřebám firem. Tato služba využívá dat získaných z GPS a GSM/GPRS přenosem je posílá spolu s daty jednotlivých vstupů a výstupů do technologického centra, kde jsou data archivována a pomocí webového prohlížeče a aplikace I-NET-G připravena k použití klientům. Koncový klient má pomocí přístupových hesel přístup ke svému vozovému parku, kde může sledovat aktuální polohu svých vozidel i podrobnou historii pohybu a mnohé další informace. Archivovaná data je možno ihned exportovat do sw Kniha jízd XP.

Přístup k datům a zobrazení těchto dat na mapovém podkladu je v reálném čase, včetně možnosti kdykoliv zpětně vykreslit starší jízdy. INETG je velmi dobře ovladatelný a přehledný.

ONI Střežení

Služba ONI Střežení je unikátním řešením pro ostrahu a následné dohledání napadeného vozidla. Služba je učena pro ty uživatele, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty svého vozidla. Do systému ONI střežení je zapojeno 140 zásahových vozidel rozmístěných po celé České republice, což znamená nejrychlejší reakci na případné napadení vozidla. Zásahová flotila je vybavena speciálním radarovým zařízením pro dohledávání napadených vozidel.

Se službou ONI Střežení automaticky zákazník dostává službu ONI Sledování s tarifem REAL (zasílání aktuální polohy každou minutu).

”Více

Vozidlová jednotka pro službu ONI Střežení je téměř stejná jako vozidlová jednotka pro službu ONI Sledování. Vozidlová jednotka služby ONI Střežení však navíc obsahuje rádiovou anténu a rádiový vysílač. Při vysílání alarmového signálu jednotka vyšle poplach do technologického centra přes GSM/GPRS síť. Profesionální skupiny zlodějů vozidel však při krádežích používají GSM/GPRS rušičky. Jde o běžně dostupné zařízení, které pokud zloděj umístí do vozidla, standardní jednotka není schopna odeslat poplachový signál přes GSM modem. Takto jsou vyřazeny z provozu všechny systémy pracující pouze na bázi GSM. Proto jsou vozidlové jednotky systému ONI vybaveny rádiovým vysílačem, který pokud zjistí, že není možno odeslat poplachovou zprávu přes síť GSM/GPRS, začne vysílat zprávy na úplně jiné frekvenci. Tyto zprávy mohou být zachyceny jednak přímo zásahovými vozy, které neustále monitorují své okolí a současně vybudovanou rádiovou sítí, která pokrývá většinu velkých měst (v ČR je celkem 600 převaděčů). Některé zásahové vozy (celkem 140 vozů) jsou zároveň vybaveny rádiovým zaměřovacím systémem, který umožňuje najít vozidlo i když je zakryta GPS anténa.

Skip to content