+420 582 345 463 info@sida.cz

Náhradní plnění
SIDA s.r.o.

Tzv. „náhradní plnění“ je způsob jak naplnit ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákonné normy s tímto související, pokud zaměstnavatel není schopen naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svém pracovním poměru a současně nechce platit značně vysoký odvod do státního rozpočtu za takto nenaplněný povinný podíl. .

SIDA s.r.o. – zaměstnavatel na chráněném trhu práce

Od 20.4.2018 a následně od 12.4.2021 má společnost SIDA s.r.o. uzavřenou s Úřadem práce písemnou Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění. Z tohoto důvodu může poskytovat výrobky nebo služby pro účel uvedený v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

LIMIT PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ PRO ROK 2024 JE :

aktuální volný limit je uveden na stránkách MPSV – seznam dodavatelů náhradního plnění – po vložení našeho IČ: 60697148
Zde jsou taktéž uvedeny veškeré informace o počtech pracovníků OZP za jednotlivá čtvrtletí.

Skip to content