+420 582 345 463 info@sida.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti SIDA s.r.o. věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme provedli interní audit zpracovávání osobních údajů ve firmě SIDA s.r.o. a Analýzu zpracovávání a nakládání s osobními údaji. Na základě auditu a analýzy byly vypracovány Zásady zpracování osobních údajů ve firmě SIDA s.r.o., které slouží k informovanosti všech subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou ve firmě SIDA s.r.o. zpracovávány a dle těchto zásad vypracovali interní Směrnici pro zpracovávání osobních údajů, která je závazná pro všechny dotčené pracovníky společnosti.

Veškeré procesy ve firmě SIDA s.r.o. při zpracovávání osobních údajů byly přizpůsobeny v souladu s Nařízením. Společnost SIDA s.r.o. neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost SIDA s.r.o. nemá povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou k seznámení v sídle firmy SIDA s.r.o. Veškeré záležitosti v oblasti ochrany osobních údajů (včetně uplatnění práv subjektu údajů) je možné vyřídit v pracovní době : osobně v sílde firmy SIDA s.r.o., písemně na adrese sídla firmy, emailem na adrese info@sida.cz. Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů je ředitel společnosti.

Skip to content