+420 582 345 463 info@sida.cz

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost SIDA s.r.o. jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti SIDA s.r.o., nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže ve společnosti SIDA s.r.o. Více informací najdete zde »

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec společnosti SIDA s.r.o. nebo osoba vykonávající ve společnosti SIDA s.r.o. dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

Příslušné osoby:
Eva Nezhybová, tel.: 602786 692

Adresa elektronické pošty: oznameni@sida.cz
K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení lze zaslat také poštou na adresu SIDA s.r.o., Krapkova 3421/28, 796 01 Prostějov. V takovém případě je nezbytné zásilku označit textem „NEOTVÍRAT – výhradně k rukám Evy Nezhybové“.

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému najdete v Pravidlech podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, která najdete ke stažení na této stránce.

Skip to content