+420 582 345 463 info@sida.cz

Kontrola nemocných
SIDA s.r.o.

Zákon o nemocenském pojištění stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Proto společnost SIDA s.r.o. realizuje projekt „Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců“, který na základě smlouvy a zplnomocnění zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

Pokud máte uzavřenu Smlouvu na provádění kontrol, tak se přihlašte a můžete přistoupit k vyplnění a odeslání Objednávky kontroly.

Ceník prováděných kontrol
standardní – do 2 dnů od nahlášení (město Prostějov) 220,- /kontrola
expresní – do 4 hodin od nahlášení (město Prostějov) 300,- /kontrola
opakovaná – následující den po první kontrole u stejného zaměstnance
(město Prostějov)
280,- /kontrola
vyžádaná kontrola připadající na den státem uznávaným svátkem
(město Prostějov)
350,- /kontrola
příplatek za kontrolu mimo město Prostějov – u všech variant 9,50 /km
poplatek za uzavření smlouvy a zavedení do systému pohotovosti 1 500,- jednorázově
zaslání kontrolního listu poštou 50,-
zaslání kontrolního listu emailem zdarma

 

  • kontroly jsou prováděny v době pondělí až neděle, vždy v době od 07:00 hod. do 20:00 hod.
  • všechny ceny uvedeny bez DPH
  • u pravidelných odběratelů je možné sjednat individuální ceny, včetně paušálních plateb

Při veškerých činnostech společnosti SIDA s.r.o. je uplatňován systémový přístup k jakosti jejích produktů a služeb v souladu s požadavky norem ISO 9001

Veškerý tok informací ve společnosti a jejich získávání, zpracovávání a uchovávání je uskutečňován v souladu s vydaným Osvědčením č. 000678 Národního bezpečnostního úřadu České republiky a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pokud máte zájem o získání bližších informací a podkladů, kontaktujte netusil@sida.cz.

Skip to content