SIDA s.r.o. – Kontrola nemocných
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola nemocných SIDA s.r.o.

Zákon o nemocenském pojištění stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.
 
 
 
 
Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Proto společnost SIDA s.r.o. realizuje projekt „Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců“, který na základě smlouvy a zplnomocnění zajistí pro zaměstnavatele kontrolu jejich zaměstnanců v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
 
 
 
 
Pokud máte uzavřenu Smlouvu na provádění kontrol, tak se přihlašte a můžete přistoupit k vyplnění a odeslání Objednávky kontroly.
 
 
 
 
 
Ceník prováděných kontrol >>>