Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Dálkový kamerový dohled SIDA s.r.o.

Od května 2006 začala společnost SIDA s.r.o. poskytovat zcela novou službu dálkového kamerového dohledu.

K rozvoji a zavedení této služby přispělo značné zlevnění komponent kamerových systémů a zrychlení, zkvalitnění a cenové zpřístupnění internetového připojení. Kvalitní kamerový systém s dálkovým dohledem lze vybudovat již od 70.000,- Kč.

Jak dálkový kamerový dohled funguje

Dálkový kamerový dohled

Jednotlivé prvky kamerového systému, instalované v objektu zákazníka jsou vyvedeny v rámci řešení celého kamerového systému v objektu do webserveru, který zajistí dálkovou komunikaci –přenos obrazu prostřednictvím sítě internet dále na dohledové pracoviště. Systém je řešený jako stavebnicový, tudíž se jednotlivé komponenty kamerového systému dají dále doplňovat. Celkový počet přenášených kamer je omezen prakticky pouze možností přenosové trasy mezi kamerovým systémem a dohledovým pracovištěm.

Jako přenosové trasy lze v současnosti již zcela bezpečně a spolehlivě využít rychlé sítě internet. Rozhodující pro kvalitní přenos obrazu z více kamer je řádné nastavení kamerového systému a hlavně dostatečně „tlusté“a rychlé připojení na straně zákazníka. Rozhodující je rychlost připojení „ven“–tedy od uživatele (cca 256 –512 kbit/s). Tam, kde není možné využít rychlého internetu, je možné využít vybudování vlastní přenosové trasy mikrovlnným připojením. Vybudování této přenosové trasy má však značný vliv na cenu celého kamerového systému.

Prostřednictvím přenosové trasy je videosignál přenášen na dispečerské pracoviště SIDA s.r.o., kde je dále softwarově zpracováván a vyhodnocován. Dispečerské pracoviště je vybaveno pro účely dálkového videodohledu dostatečným technickým a personálním zázemím. Což představuje základní podmínku pro úspěšné naplnění smyslu dálkového dohledu.

Jednotlivé kamery ze sledovaného objektu jsou připojeny do vyhodnocovacího software, kde je možné je sledovat v základním pohledu, nebo přepínat v případě nutnosti na jednotlivé střežené sekce (několik kamer v sousedství), nebo až na detailní obraz konkrétní kamery. Samozřejmostí vyhodnocovacího software je i dálková možnost ovládat zařízení kamerového systému instalovaného v objektu zákazníka. Včetně možnosti pohybovat kamerami, zoomovat, ovládat nahrávání, vcházet do historie záznamu a hlavně nastavovat vyhlášení alarmu v případě pohybu před kamerou. Bylo by naivní se domnívat, že jakýkoliv pracovník dokáže sledovat kamerový systém pozorně delší dobu. Z tohoto důvodu je aktivní činnost software při vyhlašování alarmu nezbytností.

Po zachycení alarmu kamerovým systémem přechází dispečer na dohledovém pracovišti SIDA s.r.o. k neustálému dozoru nad konkrétním kamerovým systémem v objektu. Vyhodnotí stav v objektu i za pomoci vyhledání videozáznamu v historii kamerového systému (na HDD nebo vidorekordéru) a v případě nutnosti vyšle do objektu zásahovou skupinu pultu centralizované ochrany, která provede další prověření stavu objektu, případně zásah v objektu.

Kde kamerový systém s dálkovým dohledem instalovat?

Kamerové systémy s dálkovým dohledem je vhodné instalovat všude tam, kde zákazník potřebuje mít neustálý dozor nad pohybem v určených prostorách a všude tam, kde neustále se zvyšující cena lidské práce při ostraze objektu již nepřiměřeně zasahuje do ekonomické přijatelnosti způsobu ostrahy.

Kamerové systémy s dálkovým dohledem jsou tedy vhodné k instalaci v objektech, kde na základě dálkového dohledu lze snížit počet strážných v objektu. Při nahrazení jednoho strážného kamerovým dohledem s dobudováním odpovídající elektronické zabezpečovací signalizace je návratnost vložené investice v řádech několika měsíců.

U menších objektů lze tímto způsobem nahradit fyzickou ostrahu zcela.

Jaké jsou další možnosti kamerového systému s dálkovým dohledem?

Další výhodou takto koncipovaného systému je možnost dálkového připojení majitelů a vybraných managerů zákazníka k systému a možnost v případě nutnosti sledovat dění v objektu odkudkoliv na světě. Stačí k tomu PC, internet, potřebné softwarové vybavení na CD a přístupová hesla do systému. Pokud zrovna nemáte přístup k PC, je možné využít i vhodného mobilního telefonu.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463