Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Ostraha vozidel a navigace SIDA s.r.o.

Bezpečnostní agentura SIDA s.r.o. je certifikovaným smluvním parnerem systému ONI. Zásahová vozidla a dispečink jsou vybaveny unikátní technologií systému ONI sloužící k zjištění napadení střeženého vozidla a jeho dohledání.

Unikátnost systému ONI je mimo jiné i ve způsobu řešení monitorování mobilních objektů pomocí monitorovacího software INETG, který je výjimečnou webovou aplikací, umožňující autorizovaným klientům přístup k jejich datům a zobrazení těchto dat na mapovém podkladu.

Více podrobností

Veškerá data o poloze a stavu vozidel jsou ukládána do databáze a jsou kdykoli k dispozici. Informace o vozidlech tedy můžete využívat v reálném čase, k řízení nějaké události, či je využít pro budoucí kontrolu. Program umožňuje jak aktuální zobrazení vozidla na mapovém podkladu, tak vykreslení starších jízd. Takto propracovaný a uživatelsky nenáročný způsob sledování vozidel nemá v konkurenčních řešeních obdoby. INETG je velmi dobře ovladatelný a přehledný.

Co je nespornou výhodou tohoto systému? Díky webové aplikaci nemusíte vynakládat nemalé finanční prostředky na nákup monitorovacího software, nemusíte mít obavy, že nainstalujete jednu verzi software nelegálně na více počítačů, nemusíte hlídat ani platit upgrade monitorovacího software – to vše za Vás udělá provozovatel systému ONI společnost NAM system a.s. A co víc – monitorovat Vaše mobilní objekty můžete z kteréhokoliv místa na světě (stačí znát přístupové kódy). Nemáte přístup k počítači ? Nevadí k monitoringu Vašich vozidel Vám postačí mobilní telefon!

ONI Sledování vozidel

ONI sledování vozidelSlužba ONI Sledování je určena pro uživatele, kteří chtějí mít dokonalý přehled o aktuální poloze, historii pohybu svých vozidel a chtějí snížit provozní náklady a zjednodušit administrativu.

Služba ONI Sledování je tedy službou určenou převážně k logistickým potřebám firem. Tato služba využívá dat získaných z GPS a GSM/GPRS přenosem je posílá spolu s daty jednotlivých vstupů a výstupů do technologického centra, kde jsou data archivována a pomocí webového prohlížeče a aplikace I-NET-G připravena k použití klientům. Koncový klient má pomocí přístupových hesel přístup ke svému vozovému parku, kde může sledovat aktuální polohu svých vozidel i podrobnou historii pohybu a mnohé další informace. Archivovaná data je možno ihned exportovat do sw Kniha jízd XP.

Přístup k datům a zobrazení těchto dat na mapovém podkladu je v reálném čase, včetně možnosti kdykoliv zpětně vykreslit starší jízdy. INETG je velmi dobře ovladatelný a přehledný.

Aplikace do mobilních telefonů MINI-NET-G >>>

Ke sledování pohybu Vašeho vozového parku můžete také využít on-line aplikaci MINI-NET-G. Jde o unikátní software pracující v prostředí JAVA v mobilních telefonech, který je určen oprávněné osobě ke zjištění okamžité polohy vlastních vozidel a jejich zobrazení na mapovém podkladu. Díky technologii GPRS není komunikace mobilního telefonu finančně nákladná.

Kniha jízd XP >>>

Součástí dodávané sady je i Kniha jízd XP pro objednaný počet vozidel. Program dokáže zrekonstruovat Vaši knihu jízd za všechna potřebná období, vypočítává vzdálenost většiny obcí, používá automatické dokončování názvů obcí, časté jízdy, vzorové jízdy, pravidelné jízdy, kopírování jízd, jízdy zpět, implicitní hodnoty. Tato aplikace je asociovaná s webovým prohlížečem I-NET-G systému ONI.

Navigace v systému ONI >>>

Připojením PDA, MDA nebo notebooku s libovolným navigačním softwarem k jednotce NCL 03, lze přímo ve vozidle provádět on-line navigaci. Doporučujeme navigační software TomTom Navigator s mapovými podklady EU, který jsme schopni dodat i s PDA zařízením. PDA komunikuje s jednotkou NCL 03 přes modul Bluetooth nebo přímým kabelovým propojením přes sériovou linku.

TomTom Navigator 5 >>>

TomTom Navigátor je jedním z nejpropracovanějších navigačních systémů vůbec. Mapové podklady společnosti TeleAtlas dávají záruku aktuálnosti a míry pokrytí. Obsahuje 18 zemí Evropy, včetně České republiky. Hlasová navigace je v češtině, stejně jako ovládání programu.

Možnosti navigace:

 • navigace možná jakkoli mezi pokrytými 18 zeměmi, bez omezení hranicemi státu
 • provázanost s adresářem v PDA
 • simulace trasy – možnost nastavení zrychlení
 • 3D/2D náhled s nočním režimem
 • hlasové instrukce ve 34 jazycích včetně češtiny
 • tisíce bodů zájmů – parking, nádraží, letiště, muzea, nákupní centra, benzinové pumpy, hotely apod.

Obecné výhody plynoucí z provozu služby sledování

 • snížíte provozní náklady Vašeho vozového parku
 • snížíte amortizaci Vašich vozidel – úspora financí za servis a náhradní díly
 • můžete sledovat spotřebu pohonných hmot v přepočtu na kilometry
 • Vaše investice se Vám rychle vrátí
 • účelněji a hospodárněji využijete Vaše vozidla

Cenové náklady na hardware potřebný pro službu ONI sledování již od 7.990,- Kč. Cenové náklady na provoz služby ONI sledování již od 200,00 Kč za měsíc služby.

ONI Střežení

Služba ONI Střežení je unikátním řešením pro ostrahu a následné dohledání napadeného vozidla. Služba je učena pro ty uživatele, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty svého vozidla. Do systému ONI střežení je zapojeno 140 zásahových vozidel rozmístěných po celé České republice, což znamená nejrychlejší reakci na případné napadení vozidla. Zásahová flotila je vybavena speciálním radarovým zařízením pro dohledávání napadených vozidel.

Se službou ONI Střežení automaticky zákazník dostává službu ONI Sledování s tarifem REAL (zasílání aktuální polohy každou minutu).

Více podrobností

Vozidlová jednotka pro službu ONI Střežení je téměř stejná jako vozidlová jednotka pro službu ONI Sledování. Vozidlová jednotka služby ONI Střežení však navíc obsahuje rádiovou anténu a rádiový vysílač. Při vysílání alarmového signálu jednotka vyšle poplach do technologického centra přes GSM/GPRS síť. Profesionální skupiny zlodějů vozidel však při krádežích používají GSM/GPRS rušičky. Jde o běžně dostupné zařízení, které pokud zloděj umístí do vozidla, standardní jednotka není schopna odeslat poplachový signál přes GSM modem. Takto jsou vyřazeny z provozu všechny systémy pracující pouze na bázi GSM. Proto jsou vozidlové jednotky systému ONI vybaveny rádiovým vysílačem, který pokud zjistí, že není možno odeslat poplachovou zprávu přes síť GSM/GPRS, začne vysílat zprávy na úplně jiné frekvenci. Tyto zprávy mohou být zachyceny jednak přímo zásahovými vozy, které neustále monitorují své okolí a současně vybudovanou rádiovou sítí, která pokrývá většinu velkých měst (v ČR je celkem 600 převaděčů). Některé zásahové vozy (celkem 140 vozů) jsou zároveň vybaveny rádiovým zaměřovacím systémem, který umožňuje najít vozidlo i když je zakryta GPS anténa.

Proč byste měli zvolit službu Sledování nebo Střežení v Systému ONI?

 • neustálý a aktuální přehled o pohybu Vašich vozidel odkudkoliv
 • nízké pořizovací náklady – ke sledování Vám stačí pouze internetové připojení
 • nízká cena služby
 • software Kniha jízd XP 2.0, který je určen právě pro klienty Systému ONI
 • můžete kdykoliv sledovat Vaše vozidla na mobilním telefonu
 • pokud máte PC s připojením na internet, budou Vaše náklady na pořízení SW a jeho upgradu nulové
 • díky webové aplikaci nepotřebujete správce pro správu programového vybavení
 • neplatíte za mapové podklady a upgrade mapových podkladů
 • velmi spolehlivý systém střežení s velkým množstvím zásahových vozidel

Jak získat službu Sledování a Střežení v Systému ONI?

 • vyžádejte si více informací od naší společnosti nebo přímo nezávaznou obchodní schůzku našeho zástupce na info@sida.cz
 • v případě hlubšího zájmu vypracujeme návrh obchodní smlouvy
 • po podpisu smlouvy dojde k instalaci vozidlových jednotek
 • provedeme zaškolení vaší pověřené osoby (osob) pro práci s INETG a knihou jízd
 • dojde k inicializaci celého systému a předání potřebných přístupových kódů
 • užívání zvolených služeb v Systému ONI

Cenové náklady na hardware potřebný pro službu ONI střežení již od 11.990,- Kč. Cenové náklady na provoz služby ONI střežení je 450,00 Kč (včetně služby ONI sledování REAL) za měsíc služby.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463