Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Pult centralizované ochrany SIDA s.r.o.

Od roku 1996 jsme rozšířili rozsah poskytovaných služeb o ochranu a ostrahu objektů formou neustálého monitorování stavu objektu pultem centralizované ochrany (dále jen PCO), spočívající v okamžitém zjištění změny stavu elektronického zabezpečovacího systému (dále jen EZS), popřípadě elektronického požárního systému (dále jen EPS), instalovaného na objektu.

Po zjištění změny stavu EZS (narušení objektu pachatelem, změna stavu hlídaného technologického zařízení ap.), nebo EPS (požár na objektě), je neprodleně k místu události vysílána zásahová skupina PCO, která dle situace zamezí vzniku další škody.

Více podrobností

Operační středisko PCO

Základním předpokladem pro úspěšný provoz PCO je neustálý a kvalifikovaný dohled nad zprávami přicházejícímí z objektů do PCO. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné oddělit činnost operátora PCO od dalších činností odvádějících jeho pozornost, zejména činností spojených s vrátní či jinou obdobnou službou.

Z tohoto důvodu společnost SIDA s.r.o. vybudovala operační středisko PCO, které je umístěné v sídle společnosti mimo dosah všech rušivých vlivů a řeší operativní potřeby vyplývající z provozu pultu centralizované ochrany, fyzické ostrahy objektů, převozu finančních hotovostí a cenností a dalších potřeb firemení komunikace. Současně jsou operátoři vždy k dispozici řešit aktuální požadavky našich zákazníků.

Zásahové skupiny PCO

Jestliže je základním předpokladem pro správné vyhodnocení zpráv (zejména alarmových) přicházejících z objektu do PCO nerušený a kvalifikovaný dohled operátora, je nezbytností mít v systému PCO zapojeno dostatečné množství zásahových skupin, které provádí samotný zásah na narušeném objektu. Jedině při naplnění těchto dvou předpokladů, je možné zajistit včasné vyhodnocení alarmové informace a včasný dojezd k objektu.

Je nutné si uvědomit, že ochrana objektu formou PCO je služba zamezující vzniku větších a následných škod. Těžko tato forma ostrahy zamezí krádežím z výloh, či vniknutí osoby do objektu. Zcela jistě však zamezí delšímu setrvání pachatele v objektu a rozsáhlým krádežím. Jak dlouho bude pachatel v objektu pak závisí na způsobu instalace elektronického zabezpečovacího systému, kombinovaného s pasivním zabezpečením objektu (mříže, zámky, folie ap.), a hlavně na rychlosti zásahu na objektu bezpečnostní službou.

Z těchto důvodů SIDA s.r.o. využívá k zásahu více nezávislých zásahových skupin, čímž je zajištěna vyšší efektivita zásahu na objektu a vzájemná zastupitelnost v případě více současných alarmových hlášení.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463