Pult centrální ochrany
Fyzická ostraha
Úklidové služby

Pult centralizované ochrany SIDA s.r.o.

Od roku 1996 jsme rozšířili rozsah poskytovaných služeb o ochranu a ostrahu objektů formou neustálého monitorování stavu objektu pultem centralizované ochrany (dále jen PCO), spočívající v okamžitém zjištění změny stavu elektronického zabezpečovacího systému (dále jen EZS), popřípadě elektronického požárního systému (dále jen EPS), instalovaného na objektu.

Po zjištění změny stavu EZS (narušení objektu pachatelem, změna stavu hlídaného technologického zařízení ap.), nebo EPS (požár na objektě), je neprodleně k místu události vysílána zásahová skupina PCO, která dle situace zamezí vzniku další škody.

Více podrobností

Naše společnost při volbě druhu PCO vycházela z předpokladu zvyšující se kvalifikace trestné činnosti a nutnosti ochránit střežící systém proti snadné sabotáži (neustálá vlastní sebekontrola systému PCO a přenosové trasy).

Z tohoto důvodu, s přihlédnutím k maximalizaci bezpečnosti přenášených zpráv, množství získávaných informací, rychlosti přenosu alarmových hlášení a neustálé sebekontrole systému, jsme zvolili použití několika nezávislých systémů PCO, které kombinují výhody a minimalizují nevýhody jednotlivých systémů.

Radiový pult firmy ElektronregRadiový pult firmy Elektronreg:

 • okamžitý přenos změnových hlášení
 • neustálá sebekontrola systému proti sabotáži
 • základní informace o stavu objektu
 • monitorování objektu bez nutnosti vlastnit tel. linku
 • informace o době zastřežení a odstřežení
 • beznákladový přenos změnových hlášení
 • kompletní přenos zpráv z telefonního komunikátoru rádiovým vysíláním
 • všechny formáty přenosu, včetně CID

Telefonní pult firmy NAM systemTelefonní pult firmy NAM system:

 • množství získávaných informací o pohybu pachatele
 • nenáročnost připojení na PCO
 • kontrola jednotlivých sekcí střeženého objektu
 • kontrola stavu technologických zařízení
 • informace o době zastřežení a odstřežení, včetně identifikace uživatele
 • všechny formáty přenosu, včetně CID

Telefonní pult firmy GENOVATelefonní pult firmy GENOVA:

 • okamžitý přenos změnových hlášení
 • neustálá kontrola přenosové linky proti sabotáži
 • beznákladový přenos změnových hlášení

Tento systém není již z naší strany inovován.


GPRS pult firmy NAM system ReggaeTelefonní GPRS pult firmy NAM system Reggae:

 • bez nutnosti využít telefonní linku v případě využití GPRS přenosu
 • neomezené množství získávání zpráv z objektu (alarm, stav zastřežení, požár, stav technologických zařízení…)
 • možnost nasazení systému všude v dosahu GSM signálu (výběr ze tří operátorů)
 • cena za přenosy pouze 150,- Kč/měsíc ve službě data-nonstop
 • všechny používané formáty přenosů, včetně Contact ID

Telefonní pult firmy NAM systemTelefonní GSM pult firmy NAM:

 • bez nutnosti využít telefonní linku v případě využití GSM brány
 • neomezené množství získávání zpráv z objektu (alarm, stav zastřežení, požár, stav technologických zařízení … )
 • všechny používané formáty přenosů, včetně Contact ID

Operační středisko PCO

Základním předpokladem pro úspěšný provoz PCO je neustálý a kvalifikovaný dohled nad zprávami přicházejícímí z objektů do PCO. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné oddělit činnost operátora PCO od dalších činností odvádějících jeho pozornost, zejména činností spojených s vrátní či jinou obdobnou službou.

Z tohoto důvodu společnost SIDA s.r.o. vybudovala operační středisko PCO, které je umístěné v sídle společnosti mimo dosah všech rušivých vlivů a řeší operativní potřeby vyplývající z provozu pultu centralizované ochrany, fyzické ostrahy objektů, převozu finančních hotovostí a cenností a dalších potřeb firemení komunikace. Současně jsou operátoři vždy k dispozici řešit aktuální požadavky našich zákazníků.

Zásahové skupiny PCO

Jestliže je základním předpokladem pro správné vyhodnocení zpráv (zejména alarmových) přicházejících z objektu do PCO nerušený a kvalifikovaný dohled operátora, je nezbytností mít v systému PCO zapojeno dostatečné množství zásahových skupin, které provádí samotný zásah na narušeném objektu. Jedině při naplnění těchto dvou předpokladů, je možné zajistit včasné vyhodnocení alarmové informace a včasný dojezd k objektu.

Je nutné si uvědomit, že ochrana objektu formou PCO je služba zamezující vzniku větších a následných škod. Těžko tato forma ostrahy zamezí krádežím z výloh, či vniknutí osoby do objektu. Zcela jistě však zamezí delšímu setrvání pachatele v objektu a rozsáhlým krádežím. Jak dlouho bude pachatel v objektu pak závisí na způsobu instalace elektronického zabezpečovacího systému, kombinovaného s pasivním zabezpečením objektu (mříže, zámky, folie ap.), a hlavně na rychlosti zásahu na objektu bezpečnostní službou.

Z těchto důvodů SIDA s.r.o. využívá k zásahu více nezávislých zásahových skupin, čímž je zajištěna vyšší efektivita zásahu na objektu a vzájemná zastupitelnost v případě více současných alarmových hlášení.

Vše pro Vaši bezpečnost

Jsme provozně a ekonomicky stabilní firma, jejíž řídící struktura a stále se inovující technické zázemí dovoluje trvale nabízet a dodávat kvalitní služby.

Nepřetržitá podpora a pomoc
582 362 195, 607 798 018

Spojovatel
582 345 463