SIDA s.r.o. – Fyzická ostraha
 
 
 
 
 
 
 
 

Fyzická ostraha objektů, patrolovací služba SIDA s.r.o.

Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury SIDA s.r.o. Patrolovací služba je nasazována k fyzické ostraze – kontrole objektů.
 
 
 

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury SIDA s.r.o.

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledá vždy společnost SIDA s.r.o. tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby.
 

Mezi hlavní úkoly spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

Strážní služba >>>
 
Vnitřní a recepční služba >>>
 
Poštovní služba v areálu >>>
 
Obsluha podnikové ústředny >>>
 
Obsluha kotelen a obdobných zařízení >>>
 
Obchůzkový kontrolní systém >>>
 
Posílení ostrahy o zásahovou skupinu PCO >>>
 
 
strážní služba
 
 
vnitřní a recepční služba
 
 
 
 
 
patrolovací služba
 
 

Patrolovací služba

Patrolovací služba je nasazována k fyzické ostraze – kontrole objektů tam, kde z hlediska ekonomického a taktického není vhodné použít klasickou fyzickou ostrahu objektu. Služba spočívá v nepravidelných kontrolách objektů členy zásahové skupiny PCO. Při kontrole je zjištěn stav objektu – neporušenost dveří a vstupů, pohyb osob v areálu, kontrola technologických zařízení a plněny další úkoly dle specifikace zákazníkem. Frekvence kontrol je stanovena na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Patrolovací službu je vodné kombinovat s dalšími prvky ostrahy zejména PCO a kamerovým systémem.
 
 
 
 
V rámci dodávky fyzické ostrahy objektu je SIDA s.r.o. schopna poskytnout tzv. „náhradní plnění“.