SIDA s.r.o. – Úklidové služby
 
 
 
 
 
 
 
 

Úklidové služby SIDA s.r.o.

Společnost SIDA s.r.o. v rámci komplexnosti dodávek služeb poskytuje zajištění úklidových služeb v průmyslových a obchodních prostorách od roku 1999.
 
 
 

Ruční úklid v objektech

 
 
ruční úklid v objektech
 
 
 
Je využíván pro úklidy v kancelářských, provozních, obchodních a obdobných prostor. Úklid všech druhů sociálních zařízení ap. K úklidovým pracem jsou využívány zkušené a prověřené pracovnice. Veškeré náklady spojené s dodávkou služby, včetně nákladů na pořízení úklidových nástrojů a prostředků jsou již zahrnuty v základní ceně úklidu. Ruční úklid lze sjednat jako službu pravidelnou, s četností a rozsahem stanoveným na základě dohody, nebo službu jednorázovou, zejména po rozsáhlých stavebních úpravách či malování v objektu ap.
 
 
 
 

Strojní úklid v objektech

 
 
strojní úklid v objektech
 
 
 
Je využíván pro úklidy v průmyslových halách a prostorách s větší podlahovou plochou a malou členitostí prostor. K úklidovým pracím jsou využívány zkušené a prověřené pracovnice s patřičnými odbornými znalostmi pro obsluhu průmyslových čistících strojů. Veškeré náklady spojené s dodávkou služby, včetně nákladů na pořízení průmyslových úklidových strojů, nástrojů a prostředků jsou již zahrnuty v základní ceně úklidu. Strojní úklid lze sjednat jako službu pravidelnou, s četností a rozsahem stanoveným na základě dohody, nebo službu jednorázovou. Strojní úklid lze sjednat jako doplněk ručního úklidu v objektu i samostatně.
 
 
 
 
Obecně dané standardy úklidu >>>